Právo - strana 1

Počet vyhledaných dokumentů: 80
Počet vyhledaných dokumentů: 80
 • Judikatura
Vydáno: 9. 7. 2024 Délka: 07:42

Elektronické uzavírání smluv je nedílnou součástí digitálního věku, který otevírá spoustu nových možností pro obchodní transakce a právní vztahy. Mezi ně se řadí i rozvoj nejrůznějších komunikačních aplikací, které sebou přináší výhody efektivity, ry ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 9. 7. 2024 Délka: 09:30

Kamerové systémy monitorující rychlost vozidel jsou běžnou součástí silničního provozu. Jejich hlavním posláním by mělo být zvyšování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci, a to zejména s ohledem na pěší účastníky provozu. Pokud však na základě m ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 24. 6. 2024 Délka: 08:47

Účelové komunikace často tvoří jedinou komunikační spojnici například k chatovým osadám, zahrádkám, garážovým stáním nebo koncovým lokalitám rodinných domů. Bohužel smutná realita je taková, že tyto komunikace jsou často ve velmi špatném technickém s ...

 • Výklad praxe

V dnešním podcastu si vysvětlíme postup snižování základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným.

 • Výklad praxe

V dnešním podcastu si vysvětlíme postup, jakým dochází ke zvýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným.

 • Judikatura
Vydáno: 28. 5. 2024 Délka: 07:33

Podle Ministerstva dopravy, oddělení bezpečnosti silničního provozu neboli BESIP, patří držení telefonu během jízdy mezi nejnebezpečnější přestupky. Z dopravních statistik dokonce vyplývá, že za posledních 10 let vzrostla četnost tohoto obecně negati ...

 • Judikatura
Vydáno: 28. 5. 2024 Délka: 08:34

Občanský zákoník definuje spotřebitele jako každého člověka, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti. Ovšem v postavení spotřebitele může být i podnikatel uzavírající smlouvu s jiným podnikatelem. Záleží na předmětu podnikání, jak upozornil ...

 • Novelizace
Vydáno: 28. 5. 2024 Délka: 06:35

Již stavební zákon z roku 2006 v jedné ze svých novel počítal s digitalizací všech povolovacích procesů. Na tyto snahy se navázalo při přípravě nového stavebního zákona Jak se digitalizace promítla do nového stavebního zákona, se dozvíte v třetím díl ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 14. 5. 2024 Délka: 10:16

Neveřejné účelové komunikace jsou jedním ze dvou typů účelových komunikací regulovaných zákonem o pozemních komunikacích. Jejich užívání je palčivým tématem v právní sféře, vyvolávající rozpory mezi vlastníky a provozovateli uzavřených areálů. V podc ...

 • Judikatura
Vydáno: 14. 5. 2024 Délka: 09:36

Smluvní pokuty jsou běžným utvrzovacím nástrojem smluvních vztahů. I přes to však, otázka přiměřenosti smluvní pokuty je často předmětem sporů a právních úvah. Pojďme se v dnešním podcastu společně podívat na to, jak se k otázce přiměřenosti smluvní ...

 • Judikatura
Vydáno: 13. 5. 2024 Délka: 09:38

Ústavní soud v posledních dnech zamítl návrh Okresního soudu ve Vyškově na zrušení části občanského zákoníku týkající se odškodňování nemajetkové újmy na zdraví. Příčinou této snahy byla metodika odškodňování z pera Nejvyššího soudu, která obecným so ...

 • Výklad praxe

V dnešním podcastu Vám nastíníme, jak lze ve společnosti s ručením omezeným vyplácet zálohy na podíl na zisku.

 • Evropské právo
Vydáno: 19. 4. 2024 Délka: 09:18

Evropský parlament dne 13. března 2024 schválil návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci, takzvaný Akt o umělé inteligenci. K završení evropského legislativního procesu je ještě zapo ...

 • Novelizace
Vydáno: 17. 4. 2024 Délka: 04:14

Ministerstvo spravedlnosti má v plánu představit ambiciózní návrh reformy trestní práva. Cílem je zmínit represi a posílit restorativní justici a zásadu oportunity v trestním řízení. Součástí návrhu je snaha o částečnou dekriminalizaci a depenalizaci ...

 • Novelizace
Vydáno: 17. 4. 2024 Délka: 05:49

V souvislosti s novým stavebním zákonem se od počátku hovořilo o principu jednoho razítka. Tento princip má vyjádřit myšlenku, že aby bylo možné stavbu realizovat, stačí k tomu stavebníkovi pouze jedno „razítko“ stavebního úřadu. O tom, zda se to nov ...

 • Judikatura
Vydáno: 9. 4. 2024 Délka: 08:16

Uzavření smlouvy mezi účastníky, kteří nejsou fyzicky přítomni ve stejném prostoru je běžnou každodenní realitou. Občanský zákoník tyto situace reguluje prostřednictvím ustanovení o právním jednání vůči nepřítomné osobě. Byť se tedy z právního hledis ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 25. 3. 2024 Délka: 08:23

Účelové komunikace ve většině případů tvoří jedinou přístupovou cestu k nemovitostem. Rodinným domům, zahrádkářským koloniím, chatovým osadám nebo i garážím. Jsou tedy často i předmětem čilého dopravního ruchu. Co ale dělat v případech, kdy takové ko ...

 • Novelizace
Vydáno: 25. 3. 2024 Délka: 05:28

Nový stavební zákon byl přijat s cílem urychlit povolovací procesy při povolování staveb. Po letech příprav byl nový stavební zákon přijat v roce 2021 a zásadně změněn v roce 2023. Přestože z počátku nepanovala shoda na systému a struktuře stavebních ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 3. 2024 Délka: 05:23

Soudní dvůr Evropské unie zveřejnil své vůbec první rozhodnutí, které se týká činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce. Unijní soudci se v něm jasně postavili za zjednodušení přeshraničního vyšetřování v EU. Jedná se o další významné prohloubení e ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 10:46

Předsmluvní fáze neboli vyjednávání o obsahu smlouvy je běžnou součástí nejen obchodních, ale často i jiných běžných smluv každodenního života. Tato jednání jsou plně režii potenciálních smluvních stran. Některé výjimečné situace však občanský zákoní ...