Počet vyhledaných dokumentů: 7
Počet vyhledaných dokumentů: 7
  • Judikatura

Takzvaný zlatý padák představuje vysoké odstupné poskytnuté členovi voleného orgánu společnosti, typicky jednateli nebo členovi představenstva, v případě jeho odvolání z funkce. Sjednává se zejména ve smlouvě o výkonu funkce. Ta je uzavírána mezi dan ...

  • Judikatura

Tento podcast vám přiblíží srpnový rozsudek Nejvyššího správního soudu, který rozluštil dosud problematickou otázku odložení splatnosti mzdy za práci přesčas – a závěr je pozitivní pro zaměstnavatele i zaměstnance.

  • Judikatura
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 12:26

V tomto případě soudy posuzovaly situaci, kdy správce daně s daňovým subjektem měly spor o tom, v jakém rozsahu zaměstnanci daňového subjektu vykonali práci, a dále o neurčitost vyplacené mzdy. Daňový subjekt byl vyzván k prokázání této skutečnosti, ...

  • Výklad praxe

Jaká pravidla by měl zaměstnavatel dodržovat v souvislosti s vyplácením mzdy na zahraniční účet zaměstnance?

  • Novelizace

Návrh směrnice o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii. Rádi bychom Vás informovali o politické dohodě, které bylo dosaženo mezi Evropským parlamentem a členskými státy Evropské unie v červnu letošního roku.

  • Judikatura

Může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnavatelem v případě, že mu byla pohyblivá složka mzdy odebrána zpětně? Odpověď dává rozsudek Nejvyššího soudu ve vztahu k možnostem zaměstnavatele odebírat zaměstnancům pohyblivou složku mzdy.

  • Novelizace

V audio příspěvku se zaměříme na novelu občanského soudního řádu, která do právního řádu zavedla zcela nový institut, tzv. chráněný účet.