Sazba, základ a výpočet daně z příjmů

Počet vyhledaných dokumentů: 6
Počet vyhledaných dokumentů: 6
  • Judikatura
Vydáno: 29. 2. 2024 Délka: 06:55

Dovoz zboží do Evropské unie je předmětem DPH. Protože tato daň má plnit rozpočty toho členského státu, ve kterém se dovoz uskutečnil, je nezbytné mít jasné a předvídatelné pravidlo pro určení místa plnění při dovozu zboží. To se podařilo zákonodárci ...

  • Novelizace

Dne 11. 5. vláda představila nový daňový balíček pro rok 2024 a 2025. Jaké daňové dopady bude mít pro podnikatele i fyzické osoby? Postupně vám představíme navrhované změny u daně z příjmů fyzických osob a jejich odvodů na sociální zabezpečení a zdra ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 22. 5. 2023 Délka: 10:36

Trh s nemovitostmi zažívá v posledním roce dlouho očekávané změny. Vlivem společensko-ekonomické krize začalo od loňska docházet k novému trendu, kdy ceny nemovitostí začaly mírně klesat. V tomto roce pokles cen na již dlouho přehřátém trhu zpomalil ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 6:57

V současné době má využívání elektromobilů a některých typů hybridů několik výhod, jakými jsou například parkování v modrých zónách pro rezidenty zdarma nebo osvobození od dálničního poplatku. Nově došlo k rozšíření podpory ze strany státu, která má ...

  • Novelizace
Vydáno: 15. 6. 2022 Délka: 7:29

Tento podcast posluchači odpoví na otázky týkající se daňových aspektů ve vztahu k elektronickým vozidlům. Představí postupy, které vycházejí z praxe, a byly vydány a odsouhlaseny Ministerstvem financí ČR, Generálním finančním ředitelstvím a Minister ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 17. 5. 2022 Délka: 5:32

Problematika zaměstnávání osob příchozích z Ukrajiny je nyní velmi aktuální téma. Pojďme si shrnout právní a daňové souvislosti pro získání základního přehledu pro případ, že budete tuto situaci v budoucnu řešit. Nejprve si přiblížíme právní povinnos ...