Případy předsmluvní odpovědnosti

Máte předplatné? Přihlaste se

Tento podcast je pouze pro předplatitele

Zaregistrujte se a pusťte se do poslechu.

Díky registraci získáte

  • Poslech až 3 podcastů dle vlastního výběru
  • Odemčené podcasty 
  • Poslech vybraných částí Audiozákonů
  • Možnost využít mobilní aplikaci (připravujeme)

Registrovat

Předsmluvní fáze neboli vyjednávání o obsahu smlouvy je běžnou součástí nejen obchodních, ale často i jiných běžných smluv každodenního života. Tato jednání jsou plně režii potenciálních smluvních stran. Některé výjimečné situace však občanský zákoník zahrnuje pod případy předsmluvní odpovědnosti a spojuje s nimi povinnost k náhradě škody. Kde je hranice mezi volným rizikem z neuzavřené smlouvy a vznikem závazku smlouvu uzavřít pod hrozbou povinnosti k náhradě škody? Jaký je vztah mezi instituty předsmluvní odpovědnosti a smlouvy o smlouvě budoucí? A má předsmluvní odpovědnost své místo i případě zadávání veřejných zakázek? Pojďme si tyto otázky zodpovědět.