Opravy a udržování prostor určených k bydlení

Vydáno:
Pohled: Judikatura

Máte předplatné? Přihlaste se

Tento podcast je pouze pro předplatitele

Zaregistrujte se a pusťte se do poslechu.

Díky registraci získáte

  • Poslech až 3 podcastů dle vlastního výběru
  • Odemčené podcasty 
  • Poslech vybraných částí Audiozákonů
  • Možnost využít mobilní aplikaci (připravujeme)

Registrovat

Vydáno:
Pohled: Judikatura

Okamžikem, kdy vyšlo rozhodnutí Soudního dvora EU týkající se sazby DPH u opravy a renovace výtahů v obytných budovách, se ukázalo, jak benevolentně máme v českém zákoně o DPH nastavená pravidla pro aplikaci snížené sazby DPH na stavebně montážní práce na dokončených stavbách. To do té doby nikdo netušil. Soudnímu dvoru by se však, jak se ukázalo ve věci C-218/21 DSR – Montagem, rozhodně nelíbilo, že dle českého zákona o DPH se snížená sazba daně uplatní při poskytnutí jakýchkoli stavebních nebo montážních prací, postačí, že jsou provedeny na dokončené stavbě pro bydlení nebo dokončené stavbě pro sociální bydlení.