Zpochybnění knihy jízd z pohledu DPH na základě údajů vedených Policií ČR

Vydáno:
Pohled: Judikatura

Máte předplatné? Přihlaste se

Tento podcast je pouze pro předplatitele

Zaregistrujte se a pusťte se do poslechu.

Díky registraci získáte

  • Poslech až 3 podcastů dle vlastního výběru
  • Odemčené podcasty 
  • Poslech vybraných částí Audiozákonů
  • Možnost využít mobilní aplikaci (připravujeme)

Registrovat

Vydáno:
Pohled: Judikatura

Pokud používáte automobil k podnikání, pak z jeho pořízení zřejmě uplatňujete nárok na odpočet DPH stejně jako odpočet DPH z pohonných hmot či dalších výdajů se služebním automobilem spojeným – např. z oprav tohoto automobilu. V tom případě jste povinni finančnímu úřadu prokázat, že automobil skutečně používáte pro výkon vaší ekonomické činnosti. K tomu zpravidla slouží kniha jízd. Některé subjekty však knihu jízd nevedou, resp. ji vyplňují zpětně, v důsledku čehož mohou vzniknout chyby. Ty nemusí být úmyslné, nicméně daňový subjekt si již v takovém případě nemusí pamatovat, kam a kdy přesně jel. Tato nedůslednost při vedení knihy jízd se nemusí vyplatit, neboť správce daně má zřejmě v rukou poměrně silný nástroj, jak knihu jízd konkrétního vozidla zpochybnit. Nejvyšší správní soud se v rozsudku ze dne 21. 7. 2022, čj. 9 Afs 147/2020-34 vyjádřil k tomu, zda záznamy z dopravních kamer o pohybu vozidla shromažďované Policií ČR mohou být použity správcem daně v daňovém řízení.