Ing. Hana Kubcová

Počet vyhledaných dokumentů: 7
Počet vyhledaných dokumentů: 7
  • Novelizace
Vydáno: 29. 2. 2024 Délka: 06:44

Již jsme si dříve uvedli, že cílem standardů „ESRS“ je specifikovat informace o udržitelnosti, které podnik zveřejňuje v souladu s evropskou směrnicí. Standard ESRS G1 – Chování podniků patří mezi tematické standardy, které se vztahují na všechny pod ...

  • Novelizace
Vydáno: 16. 1. 2024 Délka: 08:15

Standardy ESRS neboli evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti mají za cíl stanovit specifické informace o udržitelnosti, které by měly podniky zveřejňovat. Standardy ESRS S jsou zařazeny mezi tematické standardy, které se vztahují na vš ...

  • Novelizace
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 06:28

Cílem evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) je specifikovat informace o udržitelnosti, které podnik zveřejňuje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/34 ve znění směrnice 2022/2464. Standard ESRS 2 patří spol ...

  • Novelizace
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 7:08

Cílem evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti neboli „ESRS“ je specifikovat informace o udržitelnosti, které podnik zveřejňuje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rad ...

  • Novelizace
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 6:17

Dne 31. července 2023 byly Evropskou komisí přijaty standardy ESRS, které stanoví podrobné požadavky na obsah a strukturu informací o udržitelnosti vykazovaných podle směrnice CSRD. Těmito požadavky se budou muset řídit již některé podniky spadající ...

  • Novelizace
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 8:46

Součástí komplexního balíčku předpisů Evropské unie, pokud jde o vykazování informací o udržitelnosti, je i tzv. nařízení o taxonomii. Toto nařízení se týká zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb a stanoví ob ...

  • Novelizace
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 9:23

Předmětem tohoto podcastu je stručné představení nové směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti. Dne 14. prosince 2022 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2022/2464. Pokud jde o podávání zpráv podnik ...