Standardy pro vykazování informací o udržitelnosti podle CSRD – standard ESRS 1

Máte předplatné? Přihlaste se

Tento podcast je pouze pro předplatitele

Zaregistrujte se a pusťte se do poslechu.

Díky registraci získáte

  • Poslech až 3 podcastů dle vlastního výběru
  • Odemčené podcasty 
  • Poslech vybraných částí Audiozákonů
  • Možnost využít mobilní aplikaci (připravujeme)

Registrovat

Cílem evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti neboli „ESRS“ je specifikovat informace o udržitelnosti, které podnik zveřejňuje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2022/2464. Pokud vycházíme z předpokladu, že každá standardizace potřebuje nejdříve stanovit obecná pravidla, kterými se bude řídit, tak je to právě průřezový standard ESRS 1 – Obecné požadavky. Ten stanoví jakýsi koncepční rámec pro uvádění informací o udržitelnosti. Cílem standardu ESRS 1 je stanovit strukturu ESRS, vysvětlit používaná pravidla pro vypracování zprávy o udržitelnosti, definovat základní pojmy a obecné kvalitativní požadavky na sestavení a zveřejnění zprávy o udržitelnosti.