Dokumenty

Počet vyhledaných dokumentů: 90
Počet vyhledaných dokumentů: 90
 • Novelizace
Vydáno: 2. 7. 2024 Délka: 05:56

Od roku 2025 nastanou v oblasti registrace plátců daně z přidané hodnoty zásadní změny. Kromě obratu 2 000 000 Kč, po jehož překročení se nyní ze zákona stáváme plátci daně z přidané hodnoty, se zavádí i druhý obrat ve výši 2 536 500 Kč, který budeme ...

 • Novelizace

V tomto podcastu se zaměříme na některé body nově představené novely zákoníku práce, jejímž cílem je zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů, a jenž by měla nabýt účinnost nejpozději od prvního ledna 2025.

 • Novelizace
Vydáno: 17. 6. 2024 Délka: 10:21

Do mobilních telefonů se z aktovek a kabelek stěhují po kalendáři, záznamníku a zápisníku i osobní doklady. Zatím se dočasně jedná pouze o občanský průkaz, ale je to trend, který naznačuje, jakým směrem se bude prokazování totožnosti ubírat, nejen u ...

 • Novelizace
Vydáno: 17. 6. 2024 Délka: 06:42

Umělá inteligence. Ještě než začneme mít strach z toho, že jejím cílem je vás nahradit, tak si určitě poslechněte tento podcast... Vše je totiž tak trochu jinak! AI je v poslední době v oboru účetnictví hodně diskutované a polarizační téma. Jedni ji ...

 • Novelizace
Vydáno: 28. 5. 2024 Délka: 06:35

Již stavební zákon z roku 2006 v jedné ze svých novel počítal s digitalizací všech povolovacích procesů. Na tyto snahy se navázalo při přípravě nového stavebního zákona Jak se digitalizace promítla do nového stavebního zákona, se dozvíte v třetím díl ...

 • Novelizace
Vydáno: 22. 5. 2024 Délka: 09:27

Na výrobcích nebo službách se stále častěji můžeme setkávat se sděleními typu „uhlíkově neutrální“, „šetrné ke klimatu“ nebo „bez dopadu na klima“. Tato tvrzení mají právní důsledky a jsou předmětem zvýšené právní regulace i množících se soudních spo ...

 • Novelizace
Vydáno: 22. 5. 2024 Délka: 09:27

V dalším díle naší minisérie podcastů, věnovaným novinkám a změnám v souvislosti s blížícím se novým zákonem o účetnictví, se zaměříme na konsolidaci!  Text podcastu vychází z verze návrhu nového zákona o účetnictví ze 16. ledna 2024. Jedná se verzi, ...

 • Novelizace

S účinností od 1. ledna 2024 došlo v rámci zákona o daních z příjmů k řadě změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele. V návaznosti na tyto významné změny, i vzhledem k tomu, že tato oblast byla několikrát m ...

 • Novelizace
Vydáno: 30. 4. 2024 Délka: 06:18

Umělá inteligence zaznamenala v posledních letech značný pokrok a proniká do všech odvětví včetně účetnictví. Jaké jsou hlavní možnosti uplatnění umělé inteligence v účetnictví a jaké jsou naopak její limitace? 

 • Novelizace

Podívejme se společně, jaké změny v oblasti daňových slev přinesl konsolidační balíček od roku 2024, a které slevy si letos budeme moci uplatnit naposledy. 

 • Novelizace
Vydáno: 17. 4. 2024 Délka: 04:14

Ministerstvo spravedlnosti má v plánu představit ambiciózní návrh reformy trestní práva. Cílem je zmínit represi a posílit restorativní justici a zásadu oportunity v trestním řízení. Součástí návrhu je snaha o částečnou dekriminalizaci a depenalizaci ...

 • Novelizace
Vydáno: 17. 4. 2024 Délka: 05:49

V souvislosti s novým stavebním zákonem se od počátku hovořilo o principu jednoho razítka. Tento princip má vyjádřit myšlenku, že aby bylo možné stavbu realizovat, stačí k tomu stavebníkovi pouze jedno „razítko“ stavebního úřadu. O tom, zda se to nov ...

 • Novelizace
Vydáno: 16. 4. 2024 Délka: 07:24

Až do konce roku 2023 musely účetní jednotky vést účetnictví pouze v českých korunách. To se však změnilo od 1. ledna 2024 zavedením funkční měny, které přinesla do českého účetnictví zásadní změny. V podcastu si vysvětlíme možnost využívání funkční ...

 • Novelizace
Vydáno: 5. 4. 2024 Délka: 12:06

Názory vyjádřené v tomto podcastu jsou osobní názory autorky, nikoliv instituce, ve které působí.  Klimatické plány přijímá řada společností na dobrovolné bázi. Nově se s nimi ovšem setkáváme v legislativě o reportingu, navrhované úpravě o náležit ...

 • Novelizace

V oblasti zaměstnaneckého stravování došlo v posledních letech k zásadním daňovým změnám. V rámci těchto změn přibyly nové formy příspěvků na stravování a změnila se také daňově optimální hodnota příspěvku na stravování. Společně si projdeme, jaké js ...

 • Novelizace
Vydáno: 25. 3. 2024 Délka: 05:28

Nový stavební zákon byl přijat s cílem urychlit povolovací procesy při povolování staveb. Po letech příprav byl nový stavební zákon přijat v roce 2021 a zásadně změněn v roce 2023. Přestože z počátku nepanovala shoda na systému a struktuře stavebních ...

 • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:29

Nový stavební zákon sebou přinesl celou řadu změn. Pro jeho správný výklad je nezbytná znalost jím užívané terminologie. Základním pojmem je pojem stavba. Je definice stavby totožná oproti předchozí právní úpravě? Jak nová právní úprava nahlíží na ka ...

 • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:57

S ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je problematika připojování jednou z nejožehavějších. Zákon o pozemních komunikacích rozlišuje připojování pozemních komunikací navzájem prostřednictvím křižovatek a připojování sousedních nem ...

 • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 04:55

Evropská komise se rozhodla klást mnohem větší důraz na boj proti nelegální migraci. Za tím účelem představila dva legislativní návrhy, které mají pomoci v boji proti převaděčství. Součástí navrženého balíčku je třeba harmonizace trestních sazeb nebo ...

 • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 08:06

Nový stavební zákon představuje zásadní legislativní krok, jehož cílem je modernizovat a zefektivnit procesy spojené s výstavbou. Jeho implementace do praxe však vyvolává určité zmatky a otázky ohledně tzv. dělené účinnosti tohoto zákona. Pojďme se t ...