ESG

Počet vyhledaných dokumentů: 10
Počet vyhledaných dokumentů: 10
Vydáno: 11. 6. 2024 Délka: 08:11

Změna v dohodách o provedení práce prošla Senátem, zruší právní úpravu schválenou v rámci konsolidačního balíčku. Ministerstvo financí publikovalo přehled ke zdaňování odměn a občerstvení členům okrskových volebních komisí. Ministerstvo spravedlnosti ...

  • Novelizace
Vydáno: 22. 5. 2024 Délka: 09:27

Na výrobcích nebo službách se stále častěji můžeme setkávat se sděleními typu „uhlíkově neutrální“, „šetrné ke klimatu“ nebo „bez dopadu na klima“. Tato tvrzení mají právní důsledky a jsou předmětem zvýšené právní regulace i množících se soudních spo ...

  • Novelizace
Vydáno: 5. 4. 2024 Délka: 12:06

Názory vyjádřené v tomto podcastu jsou osobní názory autorky, nikoliv instituce, ve které působí.  Klimatické plány přijímá řada společností na dobrovolné bázi. Nově se s nimi ovšem setkáváme v legislativě o reportingu, navrhované úpravě o náležit ...

  • Novelizace
Vydáno: 16. 1. 2024 Délka: 08:15

Standardy ESRS neboli evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti mají za cíl stanovit specifické informace o udržitelnosti, které by měly podniky zveřejňovat. Standardy ESRS S jsou zařazeny mezi tematické standardy, které se vztahují na vš ...

  • Novelizace
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 06:38

Cílem evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) je specifikovat informace o udržitelnosti, které podnik zveřejňuje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/34 ve znění směrnice 2022/2464. Standardy ESRS E patří mez ...

  • Novelizace
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 06:28

Cílem evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) je specifikovat informace o udržitelnosti, které podnik zveřejňuje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/34 ve znění směrnice 2022/2464. Standard ESRS 2 patří spol ...

  • Novelizace
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 7:08

Cílem evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti neboli „ESRS“ je specifikovat informace o udržitelnosti, které podnik zveřejňuje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rad ...

  • Novelizace
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 6:17

Dne 31. července 2023 byly Evropskou komisí přijaty standardy ESRS, které stanoví podrobné požadavky na obsah a strukturu informací o udržitelnosti vykazovaných podle směrnice CSRD. Těmito požadavky se budou muset řídit již některé podniky spadající ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 8:07

Trendy v managementu organizací jsou spojeny s vyhledáváním nových adaptivnějších a efektivnějších způsobů organizování společností. Nejprve si vymezme pojem řízení, který vnímám jako proces vytváření a udržování prostředí, v němž lidé jako jednotliv ...

  • Novelizace
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 9:23

Předmětem tohoto podcastu je stručné představení nové směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti. Dne 14. prosince 2022 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2022/2464. Pokud jde o podávání zpráv podnik ...