V4 Tax, s.r.o.

Počet vyhledaných dokumentů: 5
Počet vyhledaných dokumentů: 5
  • Výklad praxe

V tomto audio příspěvku se zaměříme na transakce související s ručením, které bývají úzce spojené s financováním společnosti. Občanský zákoník v souvislosti s ručením uvádí, že kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník svůj dluh nesplní ...

  • Výklad praxe

V tomto audio příspěvku se zaměříme na metodu nezávislé srovnatelné ceny, která je v případě splnění náročných požadavků ideální metodou pro správné nastavení převodních cen. Metoda nezávislé srovnatelné ceny srovnává cenu účtovanou v transakci mezi ...

  • Výklad praxe

V dnešním podcastu se podíváme na převodní ceny v oblasti služeb. Stejně jako ostatní transakce mezi spojenými osobami podléhá stanovení ceny za služby povinnosti splnit princip tržního odstupu.

  • Výklad praxe

V dnešním podcastu se podíváme na převodní ceny v oblasti nehmotného majetku. Stejně jako ostatní transakce mezi spojenými osobami podléhá stanovení ceny za licence povinnosti splnit princip tržního odstupu.

  • Výklad praxe

V dnešním podcastu se zaměříme na úrokové sazby u finančních transakcí, které jsou realizované mezi spojenými osobami, a tedy podléhají povinnosti splnit princip tržního odstupu.