Daně a účetnictví - strana 2

Počet vyhledaných dokumentů: 137
Počet vyhledaných dokumentů: 137
 • Novelizace
Vydáno: 29. 2. 2024 Délka: 08:00

V dalším díle naší minisérie podcastů věnované novinkám a změnám v souvislosti s blížícím senovým zákonem o účetnictví se zaměříme na vykazování rezerv. Naše podcasty vždy začínalyinformací o tom, že jejich obsah vychází z návrhu zákona ve stavu k pr ...

 • Judikatura
Vydáno: 29. 2. 2024 Délka: 08:19

Pokud správní soudy nařizují (mimo jiné při přezkumu daňových rozhodnutí) ústní jednání, musík tomuto jednání účastníky řízení předvolat. Účastníkům by měl být poskytnut čas k přípravě najednání přiměřený povaze věci, podle soudního řádu správního al ...

 • Výklad praxe

Oceňování a přeceňování je jedním ze základních prvků účetnictví. Aby bylo možné konkrétnítransakci v účetnictví zachytit, je nutné ji nejprve správně ocenit. V dnešní době již není výjimkou,že společnosti z různých důvodů obchodují v cizích měnách a ...

 • Judikatura
Vydáno: 29. 2. 2024 Délka: 06:55

Dovoz zboží do Evropské unie je předmětem DPH. Protože tato daň má plnit rozpočty toho členského státu, ve kterém se dovoz uskutečnil, je nezbytné mít jasné a předvídatelné pravidlo pro určení místa plnění při dovozu zboží. To se podařilo zákonodárci ...

Vydáno: 19. 1. 2024 Délka: 07:46

Podle § 148 odst. 5 daňového řádu se desetiletá prekluzivní lhůta pro stanovení daně neprodlužuje. Změní na tom něco ustanovení § 41 soudního řádu správního, podle kterého tato lhůta po dobu řízení před správním soudem neběží? A jak to bylo ještě za ...

 • Novelizace
Vydáno: 17. 1. 2024 Délka: 08:35

Podívejme se na aktuální podporu rozvoje elektromobility v České republice. Co je jejím předmětem? Jaké subjekty ji mohou čerpat a za jakých podmínek? A jaká omezení souvisí s příslušným dotačním procesem?

V minulém díle naší minisérie věnované daňové kontrole jsme mluvili o právech a povinnostech daňových subjektů. Některá tato práva a povinnosti souvisela s dokazováním, které jsme slíbili rozebrat podrobněji v dalším díle. Proto se nyní zaměříme na d ...

 • Novelizace
Vydáno: 16. 1. 2024 Délka: 07:05

Pomyslnou „červenou nití“, která se vine celou přípravou nové české účetní legislativy, je sblížení s mezinárodními účetními standardy a odklon od účetnictví směrem k výkaznictví. V dalším díle naší minisérie podcastů věnovaným novinkám a změnám v so ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 1. 2024 Délka: 06:29

V létě loňského roku jsem vás, drazí posluchači, seznámil s kontroverzními názory generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie v případu C-288/22 TP. Zabýval se zdanitelností odměny za výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby. Neup ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 08:24

V minulých dílech naší podcastové sérii zaměřené na správu daní jsme již rozebrali kontrolní postupy správce daně a jednotlivé fáze daňové kontroly. V dnešním díle na fáze daňové kontroly navážeme. Zaměříme se totiž na práva a povinnosti daňových sub ...

 • Judikatura
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 06:54

Kdo řešil v posledních několika letech otázku určení místa plnění u webinářů a podobných online akcí a do hledání odpovědi se ponořil opravdu důkladně, zjistil, že jasně odpovědět nelze. Problematika byla kdysi komentována Soudním dvorem. Ten rozhodl ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 7:37

Převodní ceny neboli transfer pricing jsou prioritou finanční správy a daňových kontrol zaměřených na tuto oblast přibývá. V poslední době se stále více setkáváme s tím, že se správce daně ohání termínem příkaz matky. Co to přesně znamená a jaká jsou ...

 • Judikatura
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 09:10

Finanční správa dlouhá léta zastává výklad, že dodatečné daňové přiznání na daň nižší je potřeba podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňový subjekt zjistil důvody pro podání dodatečného daňového přiznání. Pokud daňový subjekt tut ...

 • Judikatura
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 07:22

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-505/22 Deco Proteste – Editores, se týká otázky nezdanění dárků k předplatnému časopisu novým předplatitelům. Nejasná, těžko interpretovatelná a značně zastřená pravidla daně z přidané hodnoty jsou po ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 08:10

Digitální účetnictví jako efektivní metoda zpracovává účetní operace prostřednictvím softwaru a automatizace, která však nese rizika. Ta mohou zahrnovat ztrátu dat z důvodu selhání hardwaru nebo zneužití dat třetími osobami, včetně zaměstnanců. Důlež ...

 • Výklad praxe

V minulém díle naší podcastové série o správě daní jsme se zabývali kontrolními postupy správce daně. Řeč byla zejména o postupu k odstranění pochybností, který představuje rychlý a nenáročný způsob, kterým správce daně kontroluje plnění povinností d ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 07:39

Zákon o daních z příjmů nabízí podnikatelům několik možností, jak si mohou evidovat údaje nutné pro sestavení svého daňového přiznání. Jaké možnosti to jsou? První a nejjednodušší možností je odvádět tak zvanou paušální daň bez ohledu na skutečnou vý ...

 • Judikatura
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 11:39

Správce daně doměřil Krkonošským papírnám daň z příjmů právnických osob z důvodu zneužití práva, ke kterému mělo dojít účelovou emisí a následným úpisem tak zvaných korunových dluhopisů. Jak tuto otázku posoudily správní soudy se dozvíme v tomto podc ...

 • Výklad praxe

Většina podnikatelů se během podnikatelské činnosti setkala s nějakou formou kontroly svých daňových povinností. Pro mnoho z těchto podnikatelů představují pojmy jako daňová kontrola nebo výzva správce daně trochu strašáka. V dnešním díle se zaměříme ...

 • Výklad praxe

V praxi se může stát, že plátci DPH svoje zboží neprodají, ale rozhodnou se ho darovat. Důvody mohou být různé – zlepšení pověsti společnosti, solidarita vůči druhým, snaha o vhodný marketing, či zbavení se zboží, které by za běžných okolností bylo j ...