Daně a účetnictví - strana 4

Počet vyhledaných dokumentů: 137
Počet vyhledaných dokumentů: 137
 • Výklad praxe
Vydáno: 22. 5. 2023 Délka: 10:36

Trh s nemovitostmi zažívá v posledním roce dlouho očekávané změny. Vlivem společensko-ekonomické krize začalo od loňska docházet k novému trendu, kdy ceny nemovitostí začaly mírně klesat. V tomto roce pokles cen na již dlouho přehřátém trhu zpomalil ...

 • Judikatura
Vydáno: 19. 5. 2023 Délka: 7:06

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-282/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej se týká toho, zda mají být plnění uskutečňovaná na dobíjecích stanicích pro elektromobily kvalifikována jako dodání zboží nebo jako poskytnutí služby. Proč by mělo jít ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 12:42

V tomto příspěvku se zaměříme na formuláře daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob a jejich problematické části. Vyplňování daňového přiznání bylo v posledních letech usnadněno, neboť je umožněno vyplnit přiznání elektronicky a ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 9:50

V tomto příspěvku se vrátíme k podvodu na DPH – tentokrát se na něj podíváme z pohledu toho, co musí správce daně prokázat, aby mohl doměřit daň z titulu podvodu na DPH, respektive aby s takovým doměrkem obstál v soudním přezkumu.

 • Judikatura
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 7:52

V březnu vyšlo rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C 239/22 État Belge and Promo 54, týkající se aplikace osvobození prodeje přestavěné budovy. Všechny diskuze nad tím, jaké závěry vlastně rozhodnutí přineslo, končí povzdechem „těžko říct ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 6:09

V tomto podcastu se zaměříme na kvalifikované časové razítko a jeho využití v rámci digitálně vedeného účetnictví. Nejprve si objasníme jeho funkci a význam. Dále si řekneme, proč je vhodné doplnit elektronický podpis současně i o kvalifikované časov ...

 • Judikatura

Kam až může správce daně zajít v rámci daňové kontroly? Má finanční úřad v rámci svého šetření právo vyžádat si kamerové záznamy od policie? Touto velmi citlivou záležitostí se nedávno zabýval Nejvyšší správní a následně i Ústavní soud. V dnešním pod ...

 • Novelizace
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 9:12

Po úvodním obecném podcastu k připravovanému novému zákonu o účetnictví nyní přichází pokračování – tentokrát na téma „Technické zhodnocení“. Říkáte si, co tak převratného či nového může připravovaný zákon zavést u technického zhodnocení? Možná se bu ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 8:18

O tom, že jsou převodní ceny předmětem zájmu správce daně, a tedy jednou z nejčastěji kontrolovaných oblastí, se mluví již nějakou dobu. Jaká témata jsou aktuálně v rámci takových daňových kontrol řešena a na co se správce daně nejčastěji ptá? To si ...

 • Novelizace

V tomto audio příspěvku se stručně zaměříme na nově zavedenou daň z neočekávaných zisků známou jako windfall tax, která postihne vybrané podniky v letech 2023 až 2025. Vymezíme si poplatníky daně, popíšeme základ daně a výpočet windfall tax a informu ...

 • Novelizace
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 8:30

Určitě už jste o tom slyšeli – chystá se nový zákon o účetnictví. Postupně se připravuje už pěkně dlouho. Avšak ustavující schůze pracovní skupiny proběhla už na začátku roku 2017. Pravda, dnes se ještě neběží cílová rovinka, ale cílová páska už je v ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 7:54

V tomto podcastu se zaměříme na elektronický podpis. Nejprve si vymezíme jeho účel a funkci. Dále si řekneme, jakým způsobem se člení, a v neposlední řadě si uvedeme přesný postup, jakým způsobem si může účetní jednotka zřídit elektronický podpis a j ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 5:27

V tomto audio příspěvku vás stručně seznámíme s možnostmi webového Portálu občana, což je velmi užitečný nástroj a bohatý zdroj celé řady informací, a přitom je k dispozici zcela bezplatně.

 • Judikatura
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 8:03

Před pár lety, psal se podzim roku 2016, jsme se od Soudního dvora Evropské unie dozvěděli něco nečekaného. Ne, že by se to do té doby nedělo. Ale tehdy se odborníci na DPH nedokázali ze stanoviska soudu vzpamatovat dlouho. V rámci případu C-432/15 B ...

 • Výklad praxe

V tomto audio příspěvku se zaměříme na transakce související s ručením, které bývají úzce spojené s financováním společnosti. Občanský zákoník v souvislosti s ručením uvádí, že kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník svůj dluh nesplní ...

 • Judikatura
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 8:54

V tomto příspěvku si shrneme závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2023, číslo jednací 3 Afs 14/2021-63 o tom, jak správce daně a soudy posoudily situaci, kdy se v obchodním řetězci stal podvod na DPH a daňový subjekt tvrdil, že o ...

 • Novelizace
Vydáno: 20. 2. 2023 Délka: 14:20

Paušální daň volí jako nejjednodušší cestu většina drobných živnostníků zejména kvůli menší administrativní zátěži a nižším odvodům na sociální a zdravotní pojištění. V tomto díle se zaměříme na změny v paušální dani pro rok 2023, řekneme si, jaká je ...

 • Judikatura
Vydáno: 20. 2. 2023 Délka: 10:24

V tomto příspěvku si shrneme závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. července 2022, čj.: 3 Afs 8/2020-41, v němž se dozvíme, zda může mít vliv na běh prekluzivní lhůty pro stanovení daně, když správce daně vykonává vyhledávací činnost p ...

 • Novelizace

Daňový balíček pro 2023 přinesl novinky i v oblasti DPH, a proto bychom se v rámci dnešního podcastu na tyto změny společně detailněji podívali. Probereme dlouho očekávanou změnu limitu obratu pro povinnou registraci k DPH, podíváme se na změny ve lh ...

 • Judikatura
Vydáno: 20. 2. 2023 Délka: 7:25

Rok 2023 nepřinesl prozatím žádné zásadní rozhodnutí Soudního dvora, proto se v tomto podcastu budeme věnovat stanovisku generálního advokáta Soudního dvora ve věci C-677/21 Fluvius Antwerpen. To má totiž potenciál změnit přístup ke zdaňování transak ...