Daně a účetnictví - strana 3

Počet vyhledaných dokumentů: 137
Počet vyhledaných dokumentů: 137
 • Judikatura
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 8:02

Jak uvádí § 69 zákona o DPH, od daně je osvobozeno poskytnutí služby přímo vázané na vývoz zboží. Rovněž je osvobozeno poskytnutí služby vztahující se k dovozu zboží za podmínky, že je hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží. Vý ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 6:59

Digitálně vedené účetnictví je velmi diskutovaným fenoménem. Při potřebě digitalizace papírových účetních a daňových dokladů existují dvě možnosti: ruční převod pomocí skeneru nebo autorizovaná konverze. Správné provedení autorizované konverze zajišť ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 7:54

Dvojice rozhodnutí Soudního dvora ve věcech C-612/21 Gmina O. a C-616/21 Gmina L., které se týkají otázky výkonu ekonomické činnosti, posunula laťku opět o něco výš nevyzpytatelnosti pravidel celého evropského systému DPH. Jde o případy, ve kterých s ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 9:44

Obec Řepov vydala obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou zvýšila daň z nemovitých věcí pouze selektivně vybraným pozemkům některých podnikatelských subjektů. Je takové jednání obce diskriminační? P ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 7:10

Převodní ceny neboli transfer pricing jsou prioritou finanční správy. V praxi se tato skutečnost projevuje stále rostoucím počtem provedených daňových kontrol zaměřených na tuto oblast, výše doměřené daně z příjmu právnických osob i výše snížené ztrá ...

 • Judikatura
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 7:18

Pohled generálního advokáta Soudního dvora na definici ekonomické činnosti je natolik netradiční, že nejspíše otřese základy systému DPH. A to i pokud Soudní dvůr nebude jeho přístup zcela sdílet a – jak on velmi dobře umí – sem tam něco ze stanovisk ...

 • Novelizace
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 9:28

V dalším díle naší minisérie podcastů věnované novinkám a změnám v souvislosti s blížícím se novým zákonem o účetnictví se zaměříme na oceňování. Nový zákon o účetnictví ruší některé zavedené pojmy, a kromě toho explicitně zavádí diskontování! Pojďme ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 13:01

V rámci podnikatelské činnosti se podnikatelé a obchodní společnosti mohou dostat do situace, ve které zahraniční osoby z jiného členského státu budou poptávat zboží či služby těchto tuzemských plátců DPH. Vyvstává tak otázka, zda poptávané plnění bu ...

 • Novelizace
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 7:16

Vláda v květnu představila ozdravný balíček, který má zachránit veřejné finance a zabránit neudržitelnému zadlužování českého státu. Po bouřlivých diskusích, které vzplály po zveřejnění prvních detailů, nyní nastává určitá fáze vyjednávání a tlaku na ...

 • Judikatura
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 7:09

Soudní dvůr Evropské unie doplnil další dílek do skládačky zvané zvláštní režim pro použité zboží, a to rozhodnutím C-365/22 IT. Konkrétně šlo o zvláštní režim pro použité zboží na nákup aut vyřazených po totální havárii z provozu, která pak byla jak ...

 • Novelizace
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 10:13

V tomto příspěvku se zaměříme na novelu zákona o DPH, která zavádí od roku 2023 zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce k DPH, a to poprvé od existence zákona. Vysvětlíme si, co se považuje za obrat, co se do něj započítává a jak se počítá pro ...

 • Judikatura
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 7:12

Právnická osoba převedla na soukromý účet svého jediného jednatele a společníka finanční prostředky. Jelikož v České republice je hodně jednočlenných s. r. o., jedná se o poměrně běžný jev. Finanční úřad převod těchto prostředků považoval za příjem j ...

 • Novelizace
Vydáno: 22. 6. 2023 Délka: 10:10

Jednou z nejvíce zmiňovaných novinek v souvislosti s tématem nového zákona o účetnictví je beze sporu zavedení takzvané funkční měny. Po možnosti vést účetnictví v jiné měně než v českých korunách volali čeští podnikatelé už dlouho. Pojďme se na před ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 6:47

Tentokrát v rámci komentovaného judikátu navštívíme Bulharsko. Tam totiž sahají počátky sporu o to, zda podnikatel musí vrátit původně uplatněný nárok na odpočet daně z obchodního majetku, který používal pro podnikání, ale který byl pro svou zastaral ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 8:41

Podívejme se společně na situaci, kdy právnická osoba podala přihlášku k dobrovolné registraci k DPH a správce daně ji zamítl. Z jakých důvodů byla žádost zamítnuta? Jaké informace nad rámec vyplněné přihlášky správce daně požadoval a jak se k této p ...

 • Výklad praxe

Problematika zápůjček mezi společností a společníky je důležitou a hojně využívanou formu získávání finančních prostředků. Půjčování finančních prostředků mezi obchodní společností a společníky přináší mnohé daňové dopady a otázky. V podcastu rozebír ...

 • Novelizace
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 7:49

V dnešním světě se papírové faktury postupně nahrazují digitální podobou a elektronická fakturace se stává součástí moderního podnikání. Umožňuje efektivnější vystavování a přenos informací o finančních transakcích mezi obchodními partnery. Díky stru ...

 • Novelizace

Dne 11. 5. vláda představila nový daňový balíček pro rok 2024 a 2025. Jaké daňové dopady bude mít pro podnikatele i fyzické osoby? Postupně vám představíme navrhované změny u daně z příjmů fyzických osob a jejich odvodů na sociální zabezpečení a zdra ...

 • Novelizace

Sotva jsme si stačili zvyknout na změny v daních platné od roku 2023, představila vláda nový konsolidační balíček chystaných změn pro rok 2024. Smyslem balíčku má být zavedení opatření, jež povedou ke snížení deficitu státního rozpočtu. Přestože balí ...

 • Judikatura
Vydáno: 22. 5. 2023 Délka: 11:02

Příspěvek se věnuje dopravě zboží podléhající spotřební dani za situace, kdy na dokladu o dopravě jsou uvedeny některé chybné údaje. Celní úřady v takových případech mnohdy považují zboží za dopravované bez příslušného dokladu. To má za následek zaji ...