Daně a účetnictví - strana 1

Počet vyhledaných dokumentů: 137
Počet vyhledaných dokumentů: 137
 • Výklad praxe

V rámci podnikání se můžeme setkávat se situací, kdy závazky nejsou dlužníkem hrazeny ve lhůtě jejich splatnosti anebo nejsou uhrazeny vůbec. V praxi je nejčastější příčinou neuhrazení závazků neschopnost své závazky splácet, tedy nedostatek finanční ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 15. 7. 2024 Délka: 07:19

Nesnadná ekonomická situace, nutnost rozsáhlých investic, snaha o předzásobení a mnoho dalších důvodů mohou vést k významné potřebě finančních prostředků pro české společnosti. Pro peníze se většinou chodí do banky. Alternativou k externímu financová ...

 • Judikatura
Vydáno: 2. 7. 2024 Délka: 06:52

Soudní dvůr v rozhodnutí ve věci C-207/23 Finanzamt X vs. Y popsal pravidla pro určení základu daně u rozdávaných vlastních výrobků. Ukončil tak spor, který se v akademické obci rozhořel již před mnoha lety, v němž se střetávala příliš subtilní teori ...

 • Novelizace
Vydáno: 2. 7. 2024 Délka: 05:56

Od roku 2025 nastanou v oblasti registrace plátců daně z přidané hodnoty zásadní změny. Kromě obratu 2 000 000 Kč, po jehož překročení se nyní ze zákona stáváme plátci daně z přidané hodnoty, se zavádí i druhý obrat ve výši 2 536 500 Kč, který budeme ...

 • Novelizace
Vydáno: 17. 6. 2024 Délka: 10:21

Do mobilních telefonů se z aktovek a kabelek stěhují po kalendáři, záznamníku a zápisníku i osobní doklady. Zatím se dočasně jedná pouze o občanský průkaz, ale je to trend, který naznačuje, jakým směrem se bude prokazování totožnosti ubírat, nejen u ...

 • Judikatura
Vydáno: 17. 6. 2024 Délka: 08:43

Rozsudek číslo 8 Afs 104/2023-42 Nejvyššího správního soudu se týká odpočtu daně z přidané hodnoty z faktur přijatých za propagaci na motokrosových závodech. Správce daně rozporoval skutečný rozsah této reklamy, a to zejména s ohledem na paušální sml ...

 • Novelizace
Vydáno: 17. 6. 2024 Délka: 06:42

Umělá inteligence. Ještě než začneme mít strach z toho, že jejím cílem je vás nahradit, tak si určitě poslechněte tento podcast... Vše je totiž tak trochu jinak! AI je v poslední době v oboru účetnictví hodně diskutované a polarizační téma. Jedni ji ...

 • Výklad praxe

Provozování e-shopu přináší podnikatelům řadu výhod, ale také s sebou nese určitá rizika, zejména v oblasti daně z přidané hodnoty. Při provozu e-shopu je důležité pečlivě zvážit různé faktory související s DPH, včetně nákupu zboží, přesunování tohot ...

 • Judikatura
Vydáno: 5. 6. 2024 Délka: 7:21

V lednu 2019 začala platit tak zvaná Voucher směrnice. To je slangové označení pro směrnici Rady EU 2016/1065. V Bruselu ji vymysleli proto, aby se konečně sjednotila pravidla o dani z přidané hodnoty pro vydávání, distribuci a uplatňování poukazů na ...

 • Novelizace
Vydáno: 22. 5. 2024 Délka: 09:27

V dalším díle naší minisérie podcastů, věnovaným novinkám a změnám v souvislosti s blížícím se novým zákonem o účetnictví, se zaměříme na konsolidaci!  Text podcastu vychází z verze návrhu nového zákona o účetnictví ze 16. ledna 2024. Jedná se verzi, ...

 • Judikatura
Vydáno: 7. 5. 2024 Délka: 07:01

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-674/22 Gemeente Dinkelland otevřelo hned několik témat najednou. Jedním z nich je způsob uplatnění nároku na odpočet daně v případě plnění použitých jak v rámci ekonomické činnosti, tak mimo rámec takové činnosti. ...

 • Judikatura
Vydáno: 7. 5. 2024 Délka: 09:14

Rozsudek krajského soudu, číslo jednací 51 Af 12/2023-68 se zabývá otázkou, zda je v důsledku chybného vyplnění elektronického průvodního dokladu, takzvaného „e-AD“, možné zboží v tomto dokladu omylem neuvedené považovat za uvolněné do volného daňové ...

 • Novelizace

S účinností od 1. ledna 2024 došlo v rámci zákona o daních z příjmů k řadě změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele. V návaznosti na tyto významné změny, i vzhledem k tomu, že tato oblast byla několikrát m ...

 • Novelizace
Vydáno: 30. 4. 2024 Délka: 06:18

Umělá inteligence zaznamenala v posledních letech značný pokrok a proniká do všech odvětví včetně účetnictví. Jaké jsou hlavní možnosti uplatnění umělé inteligence v účetnictví a jaké jsou naopak její limitace? 

 • Novelizace

Podívejme se společně, jaké změny v oblasti daňových slev přinesl konsolidační balíček od roku 2024, a které slevy si letos budeme moci uplatnit naposledy. 

 • Judikatura
Vydáno: 16. 4. 2024 Délka: 11:16

Komentář k usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu z 13. února 2024, čj.: 8 Afs 296/2020-133 Toto usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu se zabývá tím, zda správce daně má při stanovení daně na základě daňové kontroly z ...

 • Novelizace
Vydáno: 16. 4. 2024 Délka: 07:24

Až do konce roku 2023 musely účetní jednotky vést účetnictví pouze v českých korunách. To se však změnilo od 1. ledna 2024 zavedením funkční měny, které přinesla do českého účetnictví zásadní změny. V podcastu si vysvětlíme možnost využívání funkční ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 2. 4. 2024 Délka: 08:24

V tomto díle se společně zaměříme na problematiku zdanění obchodů s cennými papíry fyzickou osobou, které jsme mohli uskutečnit v uplynulém kalendářním roce. Investováním můžeme zhodnocovat své peněžní prostředky, či z nich dokonce mít pravidelný pří ...

 • Judikatura
Vydáno: 2. 4. 2024 Délka: 06:27

Daň z přidané hodnoty je povinna odvést každá osoba, která uvede tuto daň na faktuře. Toto pravidlo, uvedené v článku 203 evropské směrnice o DPH, je v posledních letech zdrojem mnoha překvapení. Jediné, co je snad jasné a neměnné, je fakt, že pokud ...

 • Novelizace

V oblasti zaměstnaneckého stravování došlo v posledních letech k zásadním daňovým změnám. V rámci těchto změn přibyly nové formy příspěvků na stravování a změnila se také daňově optimální hodnota příspěvku na stravování. Společně si projdeme, jaké js ...